LinkedIn
WhatsApp
Telegram

دوره کنترل کیفی انواع محیط های کشت (GPT)

تعداد جلسات :

2 جلسه

تعداد دانشجویان :

قابل پذیرش 1 نفر

ویدیو معرفی

تست GPT یا تست قابلیت رشد، یک آزمون کنترل کیفی برای ارزیابی کارایی محیط کشت در پشتیبانی از رشد میکروارگانیسم ها است. این تست برای اطمینان از کیفیت و عملکرد محیط کشت قبل از استفاده در آزمایش های میکروبیولوژی ضروری می باشد.
این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا با اصول اساسی این آزمون آشنا شده و به شما اجازه میدهد از این تکنیک در آزمایشگاه میکروبیولوژی بهره مند شوید.

موضوعات قابل پوشش در این دوره شامل موارد زیر است:
1- نحوه آشنایی با ساخت انواع محیط کشت های جامد و مایع
2- نحوه تهیه کشت های تازه و سوسپاسیون های میکروبی
3- نحوه رقت سازی سوسپانسیون های میکروبی
4- نحوه تهیه کانت میکروبی و محاسبات در آزمون GPT
5- نحوه انجام آزمون GPT
6- نحوه ثبت مستندات مروبط به آزمون GPT
پس از پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:
– اصول کلی و روشهای عملی آزمون GPT را به طور کامل فهمیده و درک کنید.
– با انجام روش صحیح آزمون GPT قادر به تجزیه و تحلیل پاسخ های به دست آمده با استفاده از این تکنیک شوید.
– مهارتهای الزم برای کنترل کیفیت و اطمینان از صحت نتایج حاصل از آزمون GPT را پیدا کنید.
– توانایی انتخاب و استفاده از محیط کشت های مناسب برای کاربرد در آزمایشگاه میکروبیولوژی در زمینههای مختلف صنعت و تحقیقات را داشته باشید.
با این دوره آموزشی، مسیری سریع و موثر برای یادگیری و مسلط شدن بر روی اصول و کاربردهای عملی آزمون GPT فراهم خواهد شد.

::: دوره‌های مفید دیگر :::
دپارتمان آموزش
/5
دپارتمان آموزش
/5