LinkedIn
WhatsApp
Telegram

دوره اعتبارسنجی روش‌های تجزیه ای

چقدر به روش هی آنالیزی مورد استفاده اطمینان کنیم!! تاحالا فکر کردی میشه یک روش آنالیز را اعتبار سنجی کرد؟!
تعداد جلسات :

1 جلسه

تعداد دانشجویان :
ویدیو معرفی

به طور کلی، اعتبارسنجی روش مرحله‌ای است که در آن اطمینان حاصل می‌شود که یک روش تجزیه و تحلیل مشخص، مناسب، دقیق و قابل اعتماد است و به درستی برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد نظر در نمونه‌های مورد بررسی استفاده می‌شود. این فرایند شامل مراحل مختلفی از جمله توسعه و بهینه‌سازی روش، تعیین خطاهای ممکن، اندازه‌گیری دقیق و دسته‌بندی این خطاها، اعتبارسنجی و تایید روش است.

زمان برگزاری دوره:بیست و پنجم دی ماه 1402 ساعت 9 صبح

مکان: موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور -توان واقع در مرکز نوآوری شریف

::: دوره‌های مفید دیگر :::
مدیر آموزش
/5